Slovenian Roads

The map shows Slovenian Roads in the scale from 1:120.000 to 1:2.500.000. You can find additional information about Gas Stations (scale to 1:250.000), obstacles on roads or places to take precaution measures (scale from 1:250.000 to 1:1.000.000) and Intarnational Border Crossings. You can search particular information with search engine.

Radar controls and/or Police patrols are shown (scale from 1:250.000 to 1:1.000.000) on locations, where they might or could be in this moment. You never know! DRIVE CAREFULLY!


Police demo - traffic safety by example
Slovenia: Home of Europe's Worst Drivers
The German Automobile Association (ADAC) conducted a test of European drivers in July 2005 and Slovenes finished dead last. That's about Germans and what can we say about us: We are the best, f... the rest!

Data sources: SURS, GURS, DURS, DARS, DRSC, Police, AMZS and CP

Slovenske ceste

Zemljevid do merila 1:120.000 prikazuje slovensko cestno omrežje. Na zemljevid so postavljene informacije o prodaji goriv (do 1:250.000), posebnosti na cesti (od 1:250.000 do 1:1.000.000) in mednarodni mejni prehodi. Preko iskalnika lahko poiščete dodatne informacije.

Radarske kontrole ali policijske patrulje so prikazane (od 1:250.000 do 1:1.000.000) na mestih, kjer trenutno mogoče so ali so mogoče bile in na mestih, kjer jih mogoče ni ali pa jih mogoče tudi ni bilo.

Policija skrbno varuje podatke, ki povečujejo proračunske prejemke. Torej: VOZITE PREVIDNO!


Policijski demo - prometna varnost na primeru
Sodniki za prekrške so lani izrekli za 6.755,785.000 SIT kazni (Vir: MLADINA, Prometno cuzanje, 26. julij 2004)
Poraba čistega alkohola v Sloveniji znaša v povprečju 11,5 litra na prebivalca (obdobje 1980 do 1996, Vir: SURS)
Kdo zdaj koga ali kaj cuza?

Viri podatkov: SURS, GURS, DURS, DARS, DRSC, Policija, AMZS in CP
GeaBios je član DZBPK (Društvo za boj proti kraticam :-)

Dolenjska
Gorenjska
Prekmurje
Prestolnica
Primorska
Štajerska

If you entered the search pattern and got more results, you can move among results (one by one) pressing [Search] button. When you change the search pattern, you will get another result set. When empty the search pattern, with pressing [Search] button, you will reset the result set.

Check for wet roads!

Če ste podali iskalni niz in ste dobili nekaj rezultatov, potem se premikate med rezultati tako, da pritiskate tipko [IŠČI]. S tem listate niz rezultatov, enega po enega. Ko spremenite iskalni niz, lahko listate nove rezultate. Če izpraznite iskalni niz in pritisnete tipko [IŠČI], se zbrišejo predhodni rezultati.

Poglejte kje so ceste mokre?

Help

4 Map
[Click Left]Center of the picture[Drag]Zoom or move
[Click Right]Context menu[SHIFT]Spy glass
[Page up]Zoom out[Page down]Zoom in
[Home]Zoom all[End]Previous view
[Arrow Up]Move picture up[Arrow Down]Move picture down
[Arrow Left]Move picture to the left[Arrow Right]Move picture to the right
[RETURN]Next in selection[Mouse Over Icon]Additional information
Move mouse over map focus to happen!

Nujna pomoč (1987)

Za zemljevid
[Klikni z levim]Centriraj sliko[Potegni z miško]Povečaj ali premakni sliko
[Klikni z desnim]Kontekstni menu[SHIFT]Povečevalno steklo
[Page up]Oddalji se[Page down]Približaj se
[Home]Čez vse[End]Predhodna slika
[Puščica gor]Premakni sliko navzgor[Puščica dol]Premakni sliko navzdol
[Puščica levo]Premakni sliko levo[Puščica desno]Premakni sliko desno
[RETURN]Naslednji izbrani[Miško nad ikono]Dobiš informacijo v zastavici
Baje mora imeti zemljevid fokus, če naj bi se te stvari zgodile! Torej MIŠKO premaknite nad zemljevid, ne klikajte!

Sample

That's the sample to imagine what can you expect from application, but we hope tomorrow's newspaper will not bring the next news: "He(She) used the brains, funeral will be tomorrow at 14. o'clock on St. John's cemetery". Don't click on the picture below, the right thing is above :-)

Vzorec za "Talibane"

Takole ta zadeva lahko izgleda, če se malo potrudite! Upamo, da jutri ne bo pisalo v časopisu: "Napel(a) je možgane, pogreb bo jutri ob 14. uri izpred vežice Sv. Flo...." Ne klikajte po tej sliki (prava stvar je malo višje :-)

Table of distances

Razdalje med kraji

==========================================================================
      BLD CE GRR KP KR KRG LJ MB MS GO NM PRŽ PO PTJ RGS SŽN 
==========================================================================
BLED     0 128 220 158 29 15 54 179 238 102 123 178 101 184 161 135
CELJE   128  0 92 178 99 135 74 51 110 184 95 195 118 62 33 155
GORNJA R. 220 92  0 270 191 227 166 41 18 181 190 290 213 40 88 247
KOPER   158 178 270  0 129 185 104 229 288 95 173 18 57 234 211 40
KRANJ    29 99 191 129  0 36 25 150 209 141 94 149 66 155 132 106
KRANJSKA G 39 151 251 209 60  0 85 210 269 116 154 207 126 215 192 164
LJUBLJANA  54 74 166 104 25 61  0 125 184 116 69 122 41 130 107 81
MARIBOR  179 51 41 229 150 186 125  0 59 235 146 249 172 26 45 206
MURSKA S. 238 110 18 288 209 245 184 59  0 294 205 308 231 79 133 265
NOVA GOR. 102 184 181 95 141 92 116 235 294  0 179 114 62 230 207 49
NOVO MESTO 123 95 190 173 94 130 69 146 205 179  0 193 116 151 93 150
PORTOROŽ  178 195 290 18 149 183 122 249 308 114 193  0 75 254 231 59
POSTOJNA  101 118 213 57 66 102 41 172 231 62 116 75  0 177 154 34
PTUJ    184 62 40 234 155 191 130 26 79 230 151 254 177  0 54 211
ROGAŠKA S. 161 33 88 211 132 168 107 45 133 207 93 231 154 54  0 188
SEŽANA   135 155 247 40 106 140 81 206 265 49 150 59 34 211 188  0

All the distances are measured in kilometers. If your mileage is in miles, our Unit Converter can be used.

Vse razdalje so v kilometrih, če pa ste slučajno miljarder, pa uporabite naš pretvornik enot.