GPS Navigation

Select GPS type. Connect the GPS with the computer via RS232 cable. If you don't have appropriate cable, you can do it yourself (the schematic drawing below).

We use ActiveX Contol to communicate with your GPS. ActiveX is very dangerous component.

If you enable ActiveX to download and run without permission, you can get a virus surfin' on Internet! Protect yourself!

So, when you start one of our's application, you have to be asked to download component over internet (but only for the first time). If you haven't been asked, you have a hole in your wall!

In the next step, you have to be asked to permit the control to start.

GPS units that we support:

GPS navigacija

Izberite pravo GPS napravo. Poveži napravo preko RS232 z računalnikom. Če kabla za Garmin nimate, nabavite potrebno, shema o povezavi je spodaj.

Za komunikacijo z vašo GPS napravo uporabljamo ActiveX komponento. Same komponente ActiveX so precej nevarna zadeva

Če imate omogočeno samodejno nalaganje in sprožanje komponent, ne da bi potrdili, da to dovolite, potem lahko staknete virus, ko srfate po internetu! Zavarujte se!

Torej, ko štartate eno od naših aplikacij, boste vprašani ali dovolite, da se komponenta prenese na vaš računalnik in instalira (toda le prvič). Če niste bili vprašani, potem imate luknjo v vaši zaščiti!

V naslednjem koraku vas mora brskalnik vprašati ali lahko zažene komponento.

Podpiramo naslednje modele oz. firmware: