Database of addresses is not available at this moment !! Sorry !
Use "Advanced Search" Instead !
Baza naslovov trenutno ni dosegljiva. Se opravičujemo !
Uporabite "Napredno iskanje"

Slovenian Addresses

On this page you can find all the addresses in Slovenia. Select the town, in the next step select the street and finally select the number. The map will move to the location.

If you want a pritout, hit the applet's print button. The process will open a new window with printout. So, do not expect a printout with POPUP BLOCKER enabled.

Hitri naslovi

Na tej strani poiščete lokacijo nekega naslova v Sloveniji. Izbrati morate naselje, potem dobite vse ulice, ki pripadajo temu naselju ter vse uradne hišne številke. Ko eno izberete, se zemljevid premakne sam od sebe ter markira naslov. To lahko ponovite z drugo številko, ...

Če greste z miško preko markerja na zemljevidu, se vam izpiše zastavica z naslovom. Tako lahko pregledate vse zadetke, ki ste jih postavili na zermljevid.

S pritiskom na gumb tiskaj, se izdela slika, ki jo lahko iztiskate. Odpre se novo okno! Torej, če imate POPUP BLOCKER uključen, ne pričakujte iztiska, saj ga s tem, ko se branite popup oken, ne želite.

Help (112) Be wise, think twice :-)

4 Map
[Click Left]Center of the picture[Drag]Zoom or move
[Click Right]Context menu[SHIFT]Spy glass
[Page up]Zoom out[Page down]Zoom in
[Home]Zoom all[End]Previous view
[Arrow Up]Move picture up[Arrow Down]Move picture down
[Arrow Left]Move picture to the left[Arrow Right]Move picture to the right
[RETURN]Next in selection[Mouse Over Icon]Additional information
Move mouse over map focus to happen!

Nujna pomoč (112)

Za zemljevid
[Klikni z levim]Centriraj sliko[Potegni z miško]Povečaj ali premakni sliko
[Klikni z desnim]Kontekstni menu[SHIFT]Povečevalno steklo
[Page up]Oddalji se[Page down]Približaj se
[Home]Čez vse[End]Predhodna slika
[Puščica gor]Premakni sliko navzgor[Puščica dol]Premakni sliko navzdol
[Puščica levo]Premakni sliko levo[Puščica desno]Premakni sliko desno
[RETURN]Naslednji izbrani[Miško nad ikono]Dobiš informacijo v zastavici
Baje mora imeti zemljevid fokus, če naj bi se te stvari zgodile! Torej MIŠKO premaknite nad zemljevid, ne klikajte!