Atomic Time

A time scale where the second is defined by the transitions of the cesium atom. Atomic time scales differ from the earlier astronomical time scales, which define the second based on the rotation of the Earth on its axis, which is slightly irregular. Time is calculated at the International Bureau of Weights and Measures in Sevres, France by averaging times sent from numerous national laboratories.

More:

Atomska ura

Točen čas so včasih določali na podlagi vrtenja Zemlje in nekaterih drugih astronomskih pojavov. Vendar ti niso povsem točni. Danes za bolj zanesljiv periodični pojav velja frekvenca elektromagnetnega valovanja, ki ga seva atom cezija. Točen čas izračunajo v Mednarodnem uradu za mere in uteži v Sevresu blizu Pariza na podlagi nekaj sto atomskih ur iz laboratorijev z različnih koncev sveta.

Več o tem:

Bureau International des Poids et Mesures (International Bureau of Weights and Measures [BIPM])


Official Time

Uradni časRemember to correct the Daylight saving time (for table, only)!

The table is sortable. Click on header. The table is updated every 20 seconds according to the computer's time.

If the official time and computer's time don't fit, correct the computer's time. You can not correct the offical time!

Ne pozabite prišteti poletnega časovnega premika (velja samo za tabelo)!

Tabelo lahko sortirate. Kliknite na glavo tabele. Tabela se ažurira vsakih 20 sekund, glede na čas vašega računalnika.

Če se čas vašega računalnika ne ujema z uradnim časom, popravite uro. Vsekakor ne morete popraviti uradnega časa!

Time Zones

Časovne cone

Your time zone difference (current) to UTC:Časovna razlika vaše cone (trenutne) do UTC: h

12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 12