From Sežana to Poreč

Try to find Koper, Piran, Novigrad, Umag, Trieste on this picture. The picture was captured during very windy weather (Bora). Try to find why?

Satellite Picture

Click on picture to enlarge, but you should wait a while picture to load and recalculate. At the end of that process you will notice a spy glass in the upper left corner. (Java)
If you found the picture with search engine and you are looking the page in search engine's environment, load the original page or application will not work!!!

Od Sežane do Poreča

Na sliki poiščite Koper, Piran, Novigrad, Umag, Trst in letališče v Sečovljah. Slika je posneta ob zelo močni burji. Ugotovite zakaj?

Satelitska slika

Kliknite na sliko, da jo boste lahko povečali, vendar morate malo počakati, da sliko naložimo in preračunamo. V levem vogalu slike boste videli indikator (povečevalno steklo), ko bo proces dokončan. (Java)
Če ste sliko našli z iskalnikom in gledate stran v njegovem okolju, naložite sliko preko originalne strani, aplikacija ne bo delovala!!!