Greece

Satellite Picture

Click on picture to enlarge, but you should wait a while picture to load and recalculate. At the end of that process you will notice a spy glass in the upper left corner. (Java)
If you found the picture with search engine and you are looking the page in search engine's environment, load the original page or application will not work!!!

Grčija

Satelitska slika

Kliknite na sliko, da jo boste lahko povečali, vendar morate malo počakati, da sliko naložimo in preračunamo. V levem vogalu slike boste videli indikator (povečevalno steklo), ko bo proces dokončan. (Java)
Če ste sliko našli z iskalnikom in gledate stran v njegovem okolju, naložite sliko preko originalne strani, aplikacija ne bo delovala!!!